Chương trình đào tạo về kỹ năng tài chính cho học sinh đầu tiên được xây dựng cho học sinh Việt Nam bởi các chuyên gia tài chính Việt Nam

HomeBusiness

Business

Showing 1 - 10 of 25 results
Để đạt được mục tiêu tài chính của mình và đầu tư một cách thông minh, việc lập kế hoạch...
Thật ra nói không ngoa thì trên cơ số những lần tiếp xúc, phải đến 90% các Startup mình gặp...
Đâu là 1 lộ trình quản lý doanh nghiệp thực sự của việc xây dựng 1 bộ máy tự vận...
Gọi vốn vòng Seed và Series A cần chuẩn bị những gì? Vòng Seed Đối với quỹ đầu tư: Mạng...
Rủi ro gọi vốn startup: Quan hệ giữa RỦI RO và TIỀN MẶT. Đó là mối quan hệ giữa rủi...
Để gọi vốn, bạn sẽ phải chuẩn bị những gì? Bài viết dưới đây là sự kết hợp giữa guest...
Thật ra nói không ngoa thì trên cơ số những lần tiếp xúc, phải đến 90% các Startup mình gặp...
Gây quỹ từ cộng đồng – Tiếp cận nhà đầu tư – Thương thuyết (Negotiations) – Tài liệu bạn cần...
Gây quỹ từ cộng đồng – Tiếp cận nhà đầu tư – Thương thuyết (Negotiations) – Tài liệu bạn cần...
Gây quỹ từ cộng đồng – Tiếp cận nhà đầu tư – Thương thuyết (Negotiations) – Tài liệu bạn cần...