Chương trình đào tạo về kỹ năng tài chính cho học sinh đầu tiên được xây dựng cho học sinh Việt Nam bởi các chuyên gia tài chính Việt Nam

HomeContact
Chúng tôi có thể giúp bạn có hướng đi đúng về tài chính cá nhân

Các cố vấn cá nhân của IIE sẽ rất vuo lòng được hợp tác và xây dựng ộ trình phát triển tài chính cá nhân

Vui lòng Gửi Thông Tin

Và chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất

  Opt in for the latest promotions and events. You may unsubscribe at any time.

  By filling out this form and clicking submit, you agree to our privacy policy.

  Địa Chỉ : Số 23, Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, HCMC, Việt Nam

  Số 23 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q. tân Phú, HCMC
  View Map

  Contact info

  Mobile: (+88) - 1990 - 6886
  Hotline: 1800 - 1102
  Mail: contact@eduma.com

  Work timer

  Monday - Friday: 09:00 - 20:00
  Sunday & Saturday: 10:30 - 22:00