Chương trình đào tạo về kỹ năng tài chính cho học sinh đầu tiên được xây dựng cho học sinh Việt Nam bởi các chuyên gia tài chính Việt Nam

HomeAll CoursesTiếng Anh

Tiếng Anh

Filter
Showing 1-9 of 9 results

Ngoại Ngữ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CẤP ĐỘ A2-B1  1. Số giờ học: 60 2. Mục tiêu của module: Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CẤP ĐỘ A2-B1  1. Số giờ học: 60 2. Mục tiêu của module: Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CẤP ĐỘ A1-A2 1. Số giờ học: 60 2. Mục tiêu của module: Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CẤP ĐỘ A1-A2 1. Số tiết học: 120 2. Mục tiêu của module: Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
Số tiết học: 60  Mục tiêu của module Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có thể:   Nắm và sử dụng cơ bản các...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
Số tiết học: 60  Mục tiêu của module Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có thể: Nắm và sử dụng cơ bản các kiến...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
Học Tư Duy – Rõ Tiêu Chí – Điểm Writing và Speaking như ý Mục tiêu & kết quả sau khóa học Chuẩn hóa lại phần kiến thức đang có,...
  • 0 Lessons
6,799,000 ₫
Học Tư Duy – Rõ Tiêu Chí – Điểm Writing và Speaking như ý Mục tiêu & kết quả sau khóa học Chuẩn hóa lại phần kiến thức đang có,...
  • 0 Lessons
7,900,000 ₫
Mở rộng kiến thức cơ bản – Chuẩn bị nền tảng tư duy Bạn có nền tảng tiếng Anh kha khá về Từ vựng, Ngữ pháp Bạn thường xuyên tiếp...
  • 0 Lessons
5,799,000 ₫